Bestyrelse & Udvalg

Alle opgaver i klubben er lagt ud i diverse udvalg. Hvilke opgaver de forskellige udvalg har ansvaret for, kan ses via undermenuerne - et for hvert udvalg.

Vi kan fortsat godt bruge flere folk i diverse udvalg, så hvis du har gode forslag eller ønsker at blive medlem i et af udvalgene, så er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller et af udvalgene. Alle medlemmer har mulighed for, via hjemmesiden, at sende en mail direkte til bestyrelsen eller til et af udvalgene.

Bestyrelse

Copenhagen beachvolleyball club's bestyrelse består af 6 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter, hele bestyrelsen arbejder frivliiligt og bliver valgt ind på vores årlige generalforsamling. som afholdes i marts.

Bestyrelsen består af:

 • Trine bak (turnerings udvalg og kasserer hjælper)
 • Anneka Hastings (næstformand og elite udvalg repræsentant)
 • Tina Claesson (Kasserer hjælper)
 • Martin Kattner (ungdoms udvalg repræsentant)
 • Søren Tyndeskov (sportsudvalgs repræsentant)
 • Mark Sandberg ( kasserer og Fest udvalgs repræsentant)
 • Michael Kristensen (formand og fundraising-Facilitet-event udvalgs repræsentant)

Suppleanter:

 • Nikolaj Vestberg Christensen
 • Jakob Buch Østergaard 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Eventudvalg

Eventudvalget tager sig af alle henvendelser omkring udlejning af baner til forskellige arrangementer.
Udvalget står bla. for af alle former for event, såsom firma team - building fødselsdage eller en festlig polterarbend.

Vi kan tilbyde instruktører baner og bolde for op til 60 deltagere.

Formand: Michael Kristensen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Facilitetsudvalg

Udvalget står for koordinering af vedligeholdelsen af klubbens baner

KOMMISSORIUM
 • Vedligeholdelse af banerne (linier, net osv)
 • Koordinering af klargøring af baner
 • Planlægning af opsætning/nedtagning net i forbindelse med opstart/afslutning af udendørssæsonen

Udvalget har oftes opgaver i forbindelse med opstart og afslutning af sæsonen. I løbet af sæsonen løses småopgaver i forbindelse med vedligehold af banerne.

Tidsforbruget i forbindelse med udvalgets opgaver er begrænset. Udvalget mangler ekstra medlemmer, der kan deltage i de småopgaver der løbende dukker op. Du behøver ikke være den store handymand for at deltage i udvalgets arbejde

Bestyrelses repræsentant : Michael Kristensen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Festudvalg

Vi står for størstedelen af de sociale arrangementer i klubben, hvis du har en god ide til en super sjov fest så kontakt os, så vi sammen finder ud af at få det ført ud i livet. 

Festudvalget består af :

 • Kimie Bodin
 • Jonas Honore 
 • Anja Vejrum
 • Freja foged
 • Lisa Birk

Bestyrelses repræsentant Mark Sandberg

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sponsorudvalg

Sponsor og fundraising udvalget arbejder på at indgå samarbejder med eksterne interessenter, blandt andet for at skaffe gode meningsfyldte præmier til vores stævner, men i høj grad også med henblik på at lave langvarige aftaler som giver værdi for alle, bredde elite og samarbejdespartnere.  Har du nogle gode forbindelser som evt. kunne være interesseret så hører vi hjertens gerne fra dig

udvalget består af :

Alice Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sara Stief

Martin Olafsen

Michael Kristensen BE repræsentant

Sportsudvalg

Udvalget arbejder for at opfylde medlemmernes og klubbens sportslige ambitioner og interesser.

KOMMISORIUM

På lang sigt er opgaverne for udvalget at:

 • Komme med visionære forslag til bestyrelsen omkring sportslige tiltag og ambitioner i Copenhagen Beachvolley
 • Være med til at skabe et kraftcenter for beachvolley i Danmark centreret i København
 • Være initiativtager til en dansk klubturnering
 • Være initiativtager til en vinterturnering arrangeret i samarbejde med indendørshallerne i Danmark og Malmø
 • Udvikle et kids/teen-koncept i beachvolley

På kort sigt er opgaverne for udvalget at

 • Hverve trænere/foredragsholdere
 • Tilbyde tema og niveaukurser for både medlemmer og ikke medlemmer
 • Opbygge en trænerdatabase
SPORTSLIGE AMBITIONER

Vores målsætning er at:

 • Blive Skandinaviens stærkeste kraftcenter indenfor beachvolley
 • Bidrage med de bedste spille- og udviklingsfaciliteter
 • Udvikle spillere mod DM titler og deltagelse i internationale turneringer, som EM, VM og OL
 • Blive Danmarksmestre for klubhold i alle rækker

bestyrelses repræsentant: Søren Tyndeskov

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Frivillighedsudvalg
I frivillighedsudvalget har vi flere opgaver, som er vigtige ift. afholdelse af stævner, sociale arrangementer og vedligeholdelse af klubbens faciliteter.
 
Det laver vi som medlemmer i frivillighedsudvalget:
 
Vi holder 3-4 møder i løbet af et år, hvor vi udover at dele nyeste gossip også får planlagt kommende opgaver. Det kunne f.eks. være: 
 • At definere tjanser til de forskellige events/stævner 
 • Uddelegering af tjanser til holdrepræsentanter på de forskellige hold
 • Evaluerer på tidligere afholdte ting med frivillige
 • Opdatere navneliste med hvem, der har været så fantastisk at tage en tjans
 • Planlægge «frivillighed-surprise» for dem der har været frivillige gennem det sidste år.
Frivillighedskultur er noget mange idrætter kæmper med at forbedre hele tiden. Dette er ikke en undtagelse i Copenhagen Beachvolley. Vi arbejder for at skabe en kultur i vores klub, hvor alle hjælper, fordi det er fedt at bidrage til fællesskabet! -Og hvis alle hjælper, så er det bare så meget lettere og sjovere! 
 
Frivillighedsudvalget består på nuværende tidspunkt af:
 • Trine Bak
 • Jakob Buch
 • Freja Foged
 • Pernille Witt
 • Søren Sjørup
Men der er altid plads til flere…
 #frivillighedersejt #gørenforskel #beachfamilien
Turneringsudvalg
I turneringsudvalget planlægger man, og er torvholder under afviklingen af stævnerne på den Danske Beachvolley Tour. Dette gælder både for vinterstævnerne og sommerstævnerne. 
 
Opgaver i turneringsudvalget kunne f.eks. være:
 • Fastlæggelse af datoer for stævner i samarbejde med forbundet samt booking af baner
 • At finde præmier til vinderne fra sponsorer
 • Klargøring af baner, kampskemaer, pointtavler, osv. 
 • Arrangere forplejning (Caféen i Hafnia til vinterstævner og evt. Restaurant Lynetten til sommerstævnerne) 
 • Finde stævneansvarlig til de enkelte stævne, der kan indtaste resultaterne på Latourna
 • Finde frivillige til de resterende tjanser
På nuværende tidspunkt består udvalget af:
 • Frederikke Schade
 • Sara Stief
 • Trine Bak
Der må meget gerne komme flere ind i dette udvalg, så hvis man sidder og tænker, at man kunne hjælpe med bare én af overstående opgaver, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til udvalget :) 
 
Hvis vi i Copenhagen Beachvolley skal have nogle af de bedste stævner på touren, så kræver det et stærkt og godt fungerende turneringsudvalg! 
Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget arbejder for at skabe de fornødne rammer for udviklingen af kids- og teen beachvolley i klubben.

KOMMISORIUM

De overornede målsætninger er:

 • At hverve og fastholde nye ungdomsmedlemmer i CPH Beach
 • Udvikle beach-koncept for kids/teens
 • At skabe rammer for talentudviklingen i CPH Beach

For at opnå disse mål skal følgende konkrete mål nås:

 • Arrangere opstartsdage for kids/teens ved start af inden- og udendørssæson
 • Arrangere træning for kids/teens
 • Arrangere Beach Camps for kids/teens
 • Arrangere stævner for kids/teens

De rent praktiske opgaver for udvalget er:

 • At finde og påsætte trænere til kids- og teen træning
 • At uddanne og udvikle nye trænere
 • Lave samarbejder med lokale skoler og gymnasier

Bestyrelses repræsentant: Martin Kattner

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Elite Udvalg

Bestyrelses repræsentant: Anneka Hasting

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 50591512